::  از آنجايي که مشاهده کار هر يک از تابلو فرمان ها از نزديک براي متقاضيان محترم از لحاظ مکاني و زماني کاري دشوار و گاهي غير ممکن است. در اين قسمت جهت آشنايي بيشتر با نمونه کارهاي اين شرکت، تعدادي قيلم کوتاه از نمونه تابلوفرمان هاي گروه فني مهندسي آذرمهر قابل مشاهده مي باشند.

      براي مشاهده تابلو فرمان VVVF با موتور گرلس ( PM) ساخته شده توسط گروه فني مهندسي آذرمهر ( Matra ) در اين قسمت کليک فرماييد.

      براي مشاهده تابلو فرمان دو سرعته ساخته شده توسط گروه فني مهندسي آذرمهر ( Matra ) در اين قسمت کليک فرماييد.

      براي مشاهده تابلو فرمان VVVF با موتور گريبکس (IM) ساخته شده توسط گروه فني مهندسي آذرمهر ( Matra ) در اين قسمت کليک فرماييد.

تابلو فرمان دوسرعته با درب موتور سه فاز تونلي